Pengajian

بسم الله الرحمن الرحيم
Senin, 05 Agustus  2011 
 • Pengajian Abdul Hakim Amir Abdat (AHAA) 
 1. Abdul Hakim Amir Abdat – Adab2 Berdagang, Bermasyarakat Dan Bertetangga 1
 2. Abdul Hakim Amir Abdat – Adab2 Berdagang, Bermasyarakat Dan Bertetangga 2
 3. Abdul Hakim Amir Abdat – Adab2 Berdagang, Bermasyarakat Dan Bertetangga 3
 4. Abdul Hakim Amir Abdat – Adab2 Berdagang, Bermasyarakat Dan Bertetangga 4
 5. Abdul Hakim Amir Abdat – Ahmadiyah
 6. Abdul Hakim Amir Abdat – Aqidah Agama Syiah 1
 7. Abdul Hakim Amir Abdat – Aqidah Agama Syiah 2
 8. Abdul Hakim Amir Abdat – Aqidah Agama Syiah 3
 9. Abdul Hakim Amir Abdat – Aqidah Agama Syiah 4
 10. Abdul Hakim Amir Abdat – Arti Ibadah
 11. Abdul Hakim Amir Abdat – Arti Ikhlas dan Syirik
 12. Abdul Hakim Amir Abdat – Beberapa Permasalahan Janabat & Wudhu
 13. Abdul Hakim Amir Abdat – Dasar-Dasar Sunnah dan Keyakinan-Keyakinan Islam
 14. Abdul Hakim Amir Abdat – Berdakwah Dengan Hujjah 1
 15. Abdul Hakim Amir Abdat – Berdakwah Dengan Hujjah 2
 16. Abdul Hakim Amir Abdat – Biografi Imam Bukhari 1
 17. Abdul Hakim Amir Abdat – Biografi Imam Bukhari 2
 18. Abdul Hakim Amir Abdat – Dialog Daulah Islamiyyah
 19. Abdul Hakim Amir Abdat – Dialog Salaf 1 (Pembukaan)
 20. Abdul Hakim Amir Abdat – Dialog Salaf 2 (Persis)
 21. Abdul Hakim Amir Abdat – Dialog Salaf 3 (Abdul Hakim dan Abu Qatadah)
 22. Abdul Hakim Amir Abdat – Dialog Salaf 4 (Tanya Jawab)
 23. Abdul Hakim Amir Abdat – Fiqh Para Shahabat 1
 24. Abdul Hakim Amir Abdat – Fiqh Para Shahabat 2
 25. Abdul Hakim Amir Abdat – Firqoh-Firqoh Sesat 1
 26. Abdul Hakim Amir Abdat – Firqoh-Firqoh Sesat 2
 27. Abdul Hakim Amir Abdat – Hadist Dhoif dan Palsu Seputar Bulan Puasa
 28. Abdul Hakim Amir Abdat – Hadits – Hadits Palsu
 29. Abdul Hakim Amir Abdat – Hukum Demokrasi dan Seputar Daulah
 30. Abdul Hakim Amir Abdat – Ilmu dan Manhaj 1
 31. Abdul Hakim Amir Abdat – Ilmu dan Manhaj 2
 32. Abdul Hakim Amir Abdat – Ilmu dan Manhaj 3
 33. Abdul Hakim Amir Abdat – Ilmu dan Manhaj 4
 34. Abdul Hakim Amir Abdat – Indahnya Hidup Diatas Sunnah 1
 35. Abdul Hakim Amir Abdat – Indahnya Hidup Diatas Sunnah 2
 36. Abdul Hakim Amir Abdat – Indahnya Islam
 37. Abdul Hakim Amir Abdat – Indahnya Pernikahan 1
 38. Abdul Hakim Amir Abdat – Indahnya Pernikahan 2
 39. Abdul Hakim Amir Abdat – Intisari Aqidah Ahlus Sunnah 1
 40. Abdul Hakim Amir Abdat – Intisari Aqidah Ahlus Sunnah 2
 41. Abdul Hakim Amir Abdat – Islam
 42. Abdul Hakim Amir Abdat – Islam Agama Semua Para Nabi 1
 43. Abdul Hakim Amir Abdat – Islam Agama Semua Para Nabi 2
 44. Abdul Hakim Amir Abdat – Islam Dibangun Diatas Ilmu
 45. Abdul Hakim Amir Abdat – Jalan Selamat di Tengah Perpecahan Umat 1
 46. Abdul Hakim Amir Abdat – Jalan Selamat di Tengah Perpecahan Umat 2
 47. Abdul Hakim Amir Abdat – Jalan Selamat di Tengah Perpecahan Umat 3
 48. Abdul Hakim Amir Abdat – Jalan Selamat di Tengah Perpecahan Umat 4
 49. Abdul Hakim Amir Abdat – Kaidah Bid’ah
 50. Abdul Hakim Amir Abdat – Kaidah Memahami Islam
 51. Abdul Hakim Amir Abdat – Kajian Akhwat Messaied
 52. Abdul Hakim Amir Abdat – Keadaan Umat Dan Solusinya 1
 53. Abdul Hakim Amir Abdat – Keadaan Umat Dan Solusinya 2
 54. Abdul Hakim Amir Abdat – Keagungan Ilmu dan Alquran
 55. Abdul Hakim Amir Abdat – Kebenaran Kerasulan Nabi Muhammad
 56. Abdul Hakim Amir Abdat – Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah 1
 57. Abdul Hakim Amir Abdat – Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah 2
 58. Abdul Hakim Amir Abdat – Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah 3
 59. Abdul Hakim Amir Abdat – Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah 4
 60. Abdul Hakim Amir Abdat – Kembali Kepada Islam 1
 61. Abdul Hakim Amir Abdat – Kembali Kepada Islam 2
 62. Abdul Hakim Amir Abdat – Kembali Kepada Islam 3
 63. Abdul Hakim Amir Abdat – Kembali Kepada Kemurnian Tauhid
 64. Abdul Hakim Amir Abdat – Kesempurnaan Islam 1
 65. Abdul Hakim Amir Abdat – Kesempurnaan Islam 2
 66. Abdul Hakim Amir Abdat – Kesempurnaan Islam 3
 67. Abdul Hakim Amir Abdat – Keutamaan Ilmu
 68. Abdul Hakim Amir Abdat – Keutamaan Sahabat Nabi SAW
 69. Abdul Hakim Amir Abdat – Kewajiban Mengikuti Sunnah
 70. Abdul Hakim Amir Abdat – Lau Kaana Khairan (Seandainya Itu Baik) 1
 71. Abdul Hakim Amir Abdat – Lau Kaana Khairan (Seandainya Itu Baik) 2
 72. Abdul Hakim Amir Abdat – Makna AhlusSunnah WalJamaah
 73. Abdul Hakim Amir Abdat – Manhaj Salaf
 74. Abdul Hakim Amir Abdat – Masalah Baiat & Syiah
 75. Abdul Hakim Amir Abdat – Memahami Kaidah-Kaidah Bid’ah
 76. Abdul Hakim Amir Abdat – Menanti Buah Hati 1
 77. Abdul Hakim Amir Abdat – Menanti Buah Hati 2
 78. Abdul Hakim Amir Abdat – Menuju Keluarga Islami
 79. Abdul Hakim Amir Abdat – Menyingkap Hakikat di Balik Peristiwa Karbala Berdarah 1
 80. Abdul Hakim Amir Abdat – Menyingkap Hakikat di Balik Peristiwa Karbala Berdarah 2
 81. Abdul Hakim Amir Abdat – Nasehat Untuk Para Pemuda
 82. Abdul Hakim Amir Abdat – Penjelasan Hadits Perpecahan Ummat
 83. Abdul Hakim Amir Abdat – Pentingnya Menuntut Ilmu Syari’i
 84. Abdul Hakim Amir Abdat – Problematika Umat Dan Jalan Keluarnya 1
 85. Abdul Hakim Amir Abdat – Problematika Umat Dan Jalan Keluarnya 2
 86. Abdul Hakim Amir Abdat – Risalah Imam Ibnu Abi Hatim
 87. Abdul Hakim Amir Abdat – Riwayat Hidup Imam Syafii – Pembela Sunnah 1
 88. Abdul Hakim Amir Abdat – Riwayat Hidup Imam Syafii – Pembela Sunnah 2
 89. Abdul Hakim Amir Abdat – Sifat Khutbah Jumaat 1
 90. Abdul Hakim Amir Abdat – Sifat Khutbah Jumaat 2
 91. Abdul Hakim Amir Abdat – Sifat Shalawat & Salam 1
 92. Abdul Hakim Amir Abdat – Sifat Shalawat & Salam 2
 93. Abdul Hakim Amir Abdat – Tafsir Berdasarkan Manhaj Salaf
 94. Abdul Hakim Amir Abdat – Ta’rif Sunnah 1
 95. Abdul Hakim Amir Abdat – Ta’rif Sunnah 2
 96. Abdul Hakim Amir Abdat – Telah Datang Zamannya 1
 97. Abdul Hakim Amir Abdat – Telah Datang Zamannya 2
 98. Abdul Hakim Amir Abdat – Tidak Ada Lagi Nabi Sesudah Nabi Muhammad
 99. Abdul Hakim Amir Abdat – Ukhuwah Islamiyah 1
 100. Abdul Hakim Amir Abdat – Ukhuwah Islamiyah 2
 101. Abdul Hakim Amir Abdat – Wajib Mengikuti Sunnah
 102. Abdul Hakim Amir Abdat – Wasiat Emas Bagi Penuntut Ilmu 1
 103. Abdul Hakim Amir Abdat – Wasiat Emas Bagi Penuntut Ilmu 2
 104. Abdul Hakim Amir Abdat – Wasiat Emas Syaikh Abdul Qadir Jailani Rahimahullah 1
 105. Abdul Hakim Amir Abdat – Wasiat Emas Syaikh Abdul Qadir Jailani Rahimahullah 2
 106. Abdul Hakim Amir Abdat – Wasiat Rasulullah
 • Pengajian Abdullah Taslim
 1. Abdullah Taslim – Agar Puasa Dapat Mensucikan Jiwa
 2. Abdullah Taslim – Ahlussunnah wal Jamaah dan Tazkiyatun Nufus
 3. Abdullah Taslim – Al-Wala’ Wal Bara’
 4. Abdullah Taslim – Anjuran Zuhud
 5. Abdullah Taslim – Bagaimana Para Salaf Memilih Guru
 6. Abdullah Taslim – Bekal Menyambut Ramadhan 1
 7. Abdullah Taslim – Bekal Menyambut Ramadhan 2
 8. Abdullah Taslim – Bekal Menyambut Ramadhan 3
 9. Abdullah Taslim – Berpegang Kepada Sunnah
 10. Abdullah Taslim – Dauroh Tuban Hilyah Tholabul Ilmi 1
 11. Abdullah Taslim – Dauroh Tuban Hilyah Tholabul Ilmi 2
 12. Abdullah Taslim – Dauroh Tuban Hilyah Tholabul Ilmi 3
 13. Abdullah Taslim – Hukum-hukum Id
 14. Abdullah Taslim – Inilah Dakwah Salaf Dan Jawaban 1
 15. Abdullah Taslim – Inilah Dakwah Salaf Dan Jawaban 2
 16. Abdullah Taslim – Istiqomah
 17. Abdullah Taslim – Kaidah Penerapan Al Wala wal Bara
 18. Abdullah Taslim – Kehidupan Dunia
 19. Abdullah Taslim – Kemuliaan Pembawa Hadits Rasulullah
 20. Abdullah Taslim – Keutamaan Ilmu 1
 21. Abdullah Taslim – Keutamaan Ilmu 2 Tanya Jawab
 22. Abdullah Taslim – Keutamaan Ilmu 3
 23. Abdullah Taslim – Keutamaan Ilmu 4
 24. Abdullah Taslim – Keutamaan Ilmu 5 Tanya Jawab
 25. Abdullah Taslim – Meneladani Dakwah Rasulullah 1
 26. Abdullah Taslim – Meneladani Dakwah Rasulullah 2
 27. Abdullah Taslim – Menggapai Ketakwaan yang Hakiki dan Kemanisan Iman 1
 28. Abdullah Taslim – Menggapai Ketakwaan yang Hakiki dan Kemanisan Iman 2
 29. Abdullah Taslim – Menggapai Manisnya Iman
 30. Abdullah Taslim – Menghidupkan Sunnah-sunnah yang Ditinggalkan 1
 31. Abdullah Taslim – Menghidupkan Sunnah-sunnah yang Ditinggalkan 2
 32. Abdullah Taslim – Merasakan Kelezatan Iman
 33. Abdullah Taslim – Metode Ahlus Sunnah Dalam Mengkritik
 34. Abdullah Taslim – Mewaspadai Penyimpangan dalam Aqidah
 35. Abdullah Taslim – Nasehat Untuk Terus Beramal
 36. Abdullah Taslim – Niat Ikhlash
 37. Abdullah Taslim – Oleh-oleh dari Bulan Mulia 01
 38. Abdullah Taslim – Oleh-oleh dari Bulan Mulia 02
 39. Abdullah Taslim – Oleh-oleh dari Bulan Mulia 03
 40. Abdullah Taslim – Pendidikan Anak
 41. Abdullah Taslim – Pentingnya Nasehat
 42. Abdullah Taslim – Peran Suami Dalam Memimpin Keluarganya
 43. Abdullah Taslim – Perbedaan Antara Nasehat dan Celaan
 44. Abdullah Taslim – Perjalanan Menuju Kampung Akhirat 01
 45. Abdullah Taslim – Perjalanan Menuju Kampung Akhirat 02
 46. Abdullah Taslim – Perjalanan Menuju Kampung Akhirat 03
 47. Abdullah Taslim – Prinsip Ahlussunnah dalam Memahami Takdir
 48. Abdullah Taslim – Renungan Bagi Penuntut Ilmu Ahlus Sunnah
 49. Abdullah Taslim – Seputar Hukum Qiyam Ramadhan
 50. Abdullah Taslim – Waspadai Penyimpangan Aqidah
 • Ceramah Ahmad Bukhori (AB)
 1. Ahmad Bukhari – Adab bangun dari tidur
 2. Ahmad Bukhari – Adab Berwuduk
 3. Ahmad Bukhari – Adab Menjawab Azan
 4. Ahmad Bukhari – Adab Sebelum Solat
 5. Ahmad Bukhari – Adab Selepas Matahari Terbit 1
 6. Ahmad Bukhari – Adab Selepas Matahari Terbit 2
 7. Ahmad Bukhari – Adab Selepas Matahari Terbit 3
 8. Ahmad Bukhari – Adab Selepas Matahari Terbit 4
 9. Ahmad Bukhari – Adab Selepas Matahari Terbit 5
 10. Ahmad Bukhari – Adab Selepas Solat 1
 11. Ahmad Bukhari – Adab Selepas Solat 2
 12. Ahmad Bukhari – Adab Selepas Solat 3
 13. Ahmad Bukhari – Asas Asas Fardu Ain 1
 14. Ahmad Bukhari – Asas Asas Fardu Ain 2
 15. Ahmad Bukhari – Asas Asas Fardu Ain 3
 16. Ahmad Bukhari – Asas Asas Fardu Ain 4
 17. Ahmad Bukhari – Asas Asas Fardu Ain 5
 18. Ahmad Bukhari – Keistimewaan Nabi 1
 19. Ahmad Bukhari – Keistimewaan Nabi 2
 20. Ahmad Bukhari – Kemulian Ramadhan
 21. Ahmad Bukhari – Nasihat Iman 1
 22. Ahmad Bukhari – Nasihat Iman 2
 23. Ahmad Bukhari – Nasihat Iman 3
 24. Ahmad Bukhari – Nasihat Iman 4
 25. Ahmad Bukhari – Nasihat Iman 5
 26. Ahmad Bukhari – Nasihat Iman 6
 27. Ahmad Bukhari – Puasa Orang Awam
 28. Ahmad Bukhari – Puasa Orang Khawas
 • Ceramah Abdullah Shaleh Hadrami (ASH)
 1. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 001 (Madkhal Aqidah 1)
 2. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 002 (Madkhal Aqidah 2)
 3. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 003 (Muqoddimah)
 4. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 004
 5. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 005
 6. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 006
 7. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 007
 8. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 008
 9. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 009
 10. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 010
 11. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 011
 12. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 012
 13. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 013
 14. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 014
 15. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 015
 16. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 016
 17. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 017
 18. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 018
 19. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 019
 20. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 020
 21. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 021
 22. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 022
 23. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 023
 24. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 024
 25. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 025
 26. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 026
 27. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 027
 28. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 028
 29. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 029
 30. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 030
 31. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 031
 32. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 032
 33. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 033
 34. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 034
 35. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 035
 36. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 036
 37. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 037
 38. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 038
 39. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 039
 40. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 040
 41. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 041
 42. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 042
 43. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 043
 44. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 044
 45. Abdullah Shaleh Hadrami – Al-Aqidah Ath-Thahawiyah 045
 • Ceramah Ustazd Abdullah Yasin (UAY)
 1. Ustaz Abdullah Yasin – Akidah Pemangkin Akhlak Mulia
 2. Ustaz Abdullah Yasin – Al-Ghuluw Terhadap Orang Soleh
 3. Ustaz Abdullah Yasin – Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (Muqaddimah)
 4. Ustaz Abdullah Yasin – Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (Jenis-Jenis Ibadah – Bab 2 Siri 1)
 5. Ustaz Abdullah Yasin – Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (Jenis-Jenis Ibadah – Bab 2 Siri 2)
 6. Ustaz Abdullah Yasin – Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (Jilid II m.s. 106 Tawassul)
 7. Ustaz Abdullah Yasin – Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (KepentinganAqidah)
 8. Ustaz Abdullah Yasin – Ciri-Ciri Mukmin Yang Bijak
 9. Ustaz Abdullah Yasin – Hakikat Kepentingan Akidah
 10. Ustaz Abdullah Yasin – Islam Agama Ilmu Bukan Agama Warisan
 11. Ustaz Abdullah Yasin – Isra’ Mi’raj
 12. Ustaz Abdullah Yasin – Kewajipan Terhadap al-Quran
 13. Ustaz Abdullah Yasin – Meninggalkan Perkara Yang Sia-Sia
 14. Ustaz Abdullah Yasin – Tafsir Surah An-Nuur
 15. Ustaz Abdullah Yasin – Taubat
 • Ceramah Abdul Basit Abdur Rahman (ABAR) Kitab Fiqh Manhaji
 1. Abdul Basit Abdul Rahman – 01 Muqaddimah (Pengenalan Ilmu Fekah)
 2. Abdul Basit Abdul Rahman – 02 Sumber Perundangan Islam
 3. Abdul Basit Abdul Rahman – 03 Keperluan Berpegang Dgn Fikah Islam
 4. Abdul Basit Abdul Rahman – 04 Pengenalan Istilah Fikah 1
 5. Abdul Basit Abdul Rahman – 05 Pengenalan Istilah Fikah 2
 6. Abdul Basit Abdul Rahman – 06 Hikmat Disyariatkan Bersuci
 7. Abdul Basit Abdul Rahman – 07 Bahagian Air
 8. Abdul Basit Abdul Rahman – 08 Hukum Menggunakan Bekas
 9. Abdul Basit Abdul Rahman – 09 Pembahagian Najis
 10. Abdul Basit Abdul Rahman – 10 Benda-Benda Yang Boleh Di Buat Istinjak
 11. Abdul Basit Abdul Rahman – 11 Pengertian Wudhuk
 12. Abdul Basit Abdul Rahman – 12 Sunat-Sunat Wudhuk
 13. Abdul Basit Abdul Rahman – 13 Perkara-Perkara yang Membatalkan Wudhuk
 14. Abdul Basit Abdul Rahman – 14 Perkara Yang Disyaratkan Berwudhuk Sebelum Melakukannya
 15. Abdul Basit Abdul Rahman – 15 Mandi, Hukum Dan Jenisnya 1
 16. Abdul Basit Abdul Rahman – 16 Mandi, Hukum Dan Jenisnya 2
 17. Abdul Basit Abdul Rahman – 17 Perkara Yang Dilarang Ketika Haid
 18. Abdul Basit Abdul Rahman – 18 Perkara Yang Diwajibkan Mandi
 19. Abdul Basit Abdul Rahman – 19 Bab Tayamum 1
 20. Abdul Basit Abdul Rahman – 20 Bab Tayamum 2
 21. Abdul Basit Abdul Rahman – 21 Pengertian Solat
 22. Abdul Basit Abdul Rahman – 22 Hukum Orang Yang Meninggalkan Solat
 23. Abdul Basit Abdul Rahman – 23 Waktu Solat
 24. Abdul Basit Abdul Rahman – 24 Wuktu Makruh Solat
 25. Abdul Basit Abdul Rahman – 25 Azan Dan Iqamat
 26. Abdul Basit Abdul Rahman – 26 Iqamat
 27. Abdul Basit Abdul Rahman – 27 Syarat Sah Solat
 28. Abdul Basit Abdul Rahman – 28 Rukun Solat 1
 29. Abdul Basit Abdul Rahman – 29 Rukun Solat 2
 30. Abdul Basit Abdul Rahman – 30 Rukun Solat 3
 31. Abdul Basit Abdul Rahman – 31 Sunat Ab’ad
 32. Abdul Basit Abdul Rahman – 32 Sunat Hai’ah 1
 33. Abdul Basit Abdul Rahman – 33 Sunat Hai’ah 2
 34. Abdul Basit Abdul Rahman – 34 Perkara Makruh Dalam Solat
 35. Abdul Basit Abdul Rahman – 35 Perbezaan Antara Lelaki Dan Perempuan Dalam Solat
 36. Abdul Basit Abdul Rahman – 36 Perkara Yang Membatalkan Solat
 37. Abdul Basit Abdul Rahman – 37 Solat Berjamaah
 38. Abdul Basit Abdul Rahman – 38 Solat Qasar Solat Jamak
 39. Abdul Basit Abdul Rahman – 39 Solat Khauf (Ketika Perang)
 40. Abdul Basit Abdul Rahman – 40 Bab Solat Jumaat
 41. Abdul Basit Abdul Rahman – 41 Fardhu Jumaat
 42. Abdul Basit Abdul Rahman – 42 Solat-Solat Sunat
 43. Abdul Basit Abdul Rahman – 43 Solat Tahajud Dan Solat Istikharah
 44. Abdul Basit Abdul Rahman – 44 Solat Hari Raya 1
 45. Abdul Basit Abdul Rahman – 45 Solat Hari Raya 2
 46. Abdul Basit Abdul Rahman – 46 Ibadat Korban
 47. Abdul Basit Abdul Rahman – 47 Solat Tarawih Dan Solat Gerhana
 48. Abdul Basit Abdul Rahman – 48 Solat Istisqa’ (Minta Hujan)
 49. Abdul Basit Abdul Rahman – 49 Hukum Jenazah
 50. Abdul Basit Abdul Rahman – 50 Mengkafankan Jenazah
 51. Abdul Basit Abdul Rahman – 51 Menyembahyangkan Jenazah
 52. Abdul Basit Abdul Rahman – 52 Mengiringi Jenazah
 53. Abdul Basit Abdul Rahman – 53 Bidaah Pengurusan Jenazah
 54. Abdul Basit Abdul Rahman – 54 Hukum Keguguran Dan Orang Mati Syahid
 • Ceramah Baba Mad al-Fatoni (BMAF)
 1. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 01
 2. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 02
 3. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 03
 4. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 04
 5. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 05
 6. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 06
 7. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 07
 8. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 08
 9. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 09
 10. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 10
 11. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 11
 12. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 12
 13. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 13
 14. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 14
 15. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 15
 16. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 16
 17. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 17
 18. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 18
 19. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 19
 20. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 20
 21. Baba Mad al-Fatoni – Bakurah Amani Siri 21
 • Ceramah Ustazd Isma’il Kamus (UIK)
 1. Ustaz Ismail Kamus – 4 Golongan Manusia
 2. Ustaz Ismail Kamus – 6 Perkara Antara Doa & Zikir
 3. Ustaz Ismail Kamus – 6 Perkara Menjadi Pelik & Aneh
 4. Ustaz Ismail Kamus – 11 Tanda Orang Berbahagia
 5. Ustaz Ismail Kamus – Abu Lahab
 6. Ustaz Ismail Kamus – Adab & Hikmah Ziarah Orang Sakit
 7. Ustaz Ismail Kamus – Adab Anak Terhadap Ibu Bapa
 8. Ustaz Ismail Kamus – Adab Berdoa
 9. Ustaz Ismail Kamus – Adab Bersahabat 1
 10. Ustaz Ismail Kamus – Adab Bersahabat 2
 11. Ustaz Ismail Kamus – Adab Orang Alim
 12. Ustaz Ismail Kamus – Adab-Adab Di Masjid
 13. Ustaz Ismail Kamus – Adat vs Ibadat
 14. Ustaz Ismail Kamus – Akidah
 15. Ustaz Ismail Kamus – Alam Ghaib
 16. Ustaz Ismail Kamus – Alam Jin 1
 17. Ustaz Ismail Kamus – Alam Jin 2
 18. Ustaz Ismail Kamus – Alam Jin 3
 19. Ustaz Ismail Kamus – Alam Roh Siri 01
 20. Ustaz Ismail Kamus – Alam Roh Siri 02
 21. Ustaz Ismail Kamus – Alam Roh Siri 03
 22. Ustaz Ismail Kamus – Alam Roh Siri 04
 23. Ustaz Ismail Kamus – Amalan Hari Jumaat
 24. Ustaz Ismail Kamus – Amaran Dari Allah
 25. Ustaz Ismail Kamus – Antara Sunnah & Bidaah
 26. Ustaz Ismail Kamus – Apa Perlu Tauliah
 27. Ustaz Ismail Kamus – Asbab Nuzul
 28. Ustaz Ismail Kamus – Bala Allah Tsunami
 29. Ustaz Ismail Kamus – Berkat
 30. Ustaz Ismail Kamus – Bidaah Dalam Solat
 31. Ustaz Ismail Kamus – Cari Hidayah
 32. Ustaz Ismail Kamus – Doa Yang Mustajab
 33. Ustaz Ismail Kamus – Fitnah Kubur
 34. Ustaz Ismail Kamus – Hidayah MinAllah
 35. Ustaz Ismail Kamus – Hukum Berjampi
 36. Ustaz Ismail Kamus – Huraian Doa Qunut
 37. Ustaz Ismail Kamus – Iman & Amal
 38. Ustaz Ismail Kamus – Islam & Poligami
 39. Ustaz Ismail Kamus – Isteri Yang Solehah
 40. Ustaz Ismail Kamus – Janabah
 41. Ustaz Ismail Kamus – Jasad
 42. Ustaz Ismail Kamus – Keagungan Al-Quran
 43. Ustaz Ismail Kamus – Kelebihan Ilmu
 44. Ustaz Ismail Kamus – Kelebihan Umat Nabi Muhammad
 45. Ustaz Ismail Kamus – Kemusykilan Agama
 46. Ustaz Ismail Kamus – Maal Hijrah
 47. Ustaz Ismail Kamus – Malam Yang Sepi
 48. Ustaz Ismail Kamus – Mencari Kebahagian
 49. Ustaz Ismail Kamus – Mengenal Jin 01
 50. Ustaz Ismail Kamus – Mengenal Jin 02
 51. Ustaz Ismail Kamus – Mengenal Jin 03
 52. Ustaz Ismail Kamus – Mengenal Jin 04
 53. Ustaz Ismail Kamus – Menuntut Ilmu
 54. Ustaz Ismail Kamus – Mimpi
 55. Ustaz Ismail Kamus – Misteri Alam Jin
 56. Ustaz Ismail Kamus – Nafsu Makan
 57. Ustaz Ismail Kamus – Nuzul Quran
 58. Ustaz Ismail Kamus – Pemimpin Yang Adil
 59. Ustaz Ismail Kamus – Perbetulkan Solat Anda
 60. Ustaz Ismail Kamus – Perhitungan Hari Akhirat
 61. Ustaz Ismail Kamus – Perjalanan Umur
 62. Ustaz Ismail Kamus – Rahsia Perkahwinan
 63. Ustaz Ismail Kamus – Rezeki
 64. Ustaz Ismail Kamus – Sakaratul Maut
 65. Ustaz Ismail Kamus – Solat Sunat
 66. Ustaz Ismail Kamus – Solat Witir & Dhuha
 67. Ustaz Ismail Kamus – Syak
 68. Ustaz Ismail Kamus – Tafsir al-Fatihah 1
 69. Ustaz Ismail Kamus – Tafsir al-Fatihah 2
 70. Ustaz Ismail Kamus – Tafsir Surah al-Anbia
 71. Ustaz Ismail Kamus – Tanda-tanda
 72. Ustaz Ismail Kamus – Taqwa
 73. Ustaz Ismail Kamus – Umat Akhir Zaman
 74. Ustaz Ismail Kamus – Umur dan Harta
 75. Ustaz Ismail Kamus – Wali Allah
 • Ceramah Ustazd Shamsuri Haji Ahmad (USHA)
 1. Ust Shamsuri Hj Ahmad – 18 Golongan
 2. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Adab Salam Dan Minta Izin
 3. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Amalan Jahiliyyah
 4. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Anak Isteri & Harta
 5. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Ancaman Kebinasaan Orang Yang Berkahwin
 6. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Anjing Lapar
 7. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Ayam Serama
 8. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Bab Haji 1
 9. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Bab Haji 2
 10. Ust Shamsuri Hj Ahmad – BAM
 11. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Berlaku Zalim Terhadap Saudara Seagama
 12. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Bila Dua Air Bertemu
 13. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Bila Kaya
 14. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Boleh Duit
 15. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Bukit Beruntung
 16. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Bulu Betis
 17. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Buruk Sangka
 18. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Cara Iblis Tawan Manusia
 19. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Cemburu
 20. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Ganti Nyawa
 21. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Golongan Yang Dikasihi & Dibenci Allah
 22. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Guru Disiplin
 23. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Guru Quran
 24. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Halal dan Haram
 25. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Hiburan Panah Api
 26. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Hisab
 27. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Ilmu Yang Hilang
 28. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Janda Kaya
 29. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Kebangkitan Islam
 30. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Keindahan Masjid
 31. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Kepujian Larangan & Kecelaan Wanita
 32. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Kewujudan Dajjal Dan Adab Jual Beli
 33. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Mai Sayang Sekali
 34. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Masjid Dhirar
 35. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Menang Jadi Arang
 36. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Menantu Raja
 37. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Merpati Masjid
 38. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Mesti Dengar
 39. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Nabi Daud
 40. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Panas Sekali Sejuk Sepuluh Kali
 41. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Passport
 42. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Pengajaran Kisah Thalut
 43. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Penipu Penghisap Darah 1
 44. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Penipu Penghisap Darah 2
 45. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Perang Saudara 1
 46. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Perang Saudara 2
 47. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Peringatan Pada Muslim Yang Bermusuhan
 48. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Personaliti Tersembunyi
 49. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Perut Unta
 50. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Pintu Pintu X
 51. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Red Indian Lapar
 52. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Rentak Kasih
 53. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Risau
 54. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Rumah Hilang
 55. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Seribu Calon Seribu Kisah 1
 56. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Seribu Calon Seribu Kisah 2
 57. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Setitik Air
 58. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Sotong
 59. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Suami Dimana Silapnya
 60. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Suamiku Sayang
 61. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Suasana Hari Qiamat
 62. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Sungai Furat
 63. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Syubhat 1
 64. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Syubhat 2
 65. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Tafsir Surah Al-Faathir
 66. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Tafsir Surah Ali-Imran
 67. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Tafsir Surah Al-Qashash
 68. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Taharah atau Bersuci
 69. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Tali Di Pinggang
 70. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Tamat Riwayat
 71. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Terburai Perut
 72. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Terjun Parit
 73. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Tiada Jawapan
 74. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Tirai Kematian
 75. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Titian Hidup
 76. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Tongkat Kuasa
 77. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Wanita & Isi Neraka
 78. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Wanita & Kehormatan Diri
 79. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Wanita & Keutamaan Taat
 80. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Wanita Jangan Lari
 81. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Yang Ini Aku Sayang Dan Kasih
 82. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Yang Tersirat & Yang Tersurat 1
 83. Ust Shamsuri Hj Ahmad – Yang Tersirat & Yang Tersurat 2
Sekian mudah-mudahan bermanfa’at, Amin..!!
Iklan

4 thoughts on “Pengajian

 1. MOJOYO 6 November 2011 pukul 2:58 PM Reply

  TQ SMG BMANFAAT. AMIN…

  Suka

 2. Apin Ketua JekWaras 15 November 2011 pukul 9:21 AM Reply

  mantap mas

  Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: